Màrius Quintana

Arquitecte en l’especialitat d’Urbanisme per l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona l’any 1979.
Vocal de la junta de l’ARQ-INFAD, de 1992 a 1996.
Tresorer de la junta del FAD, els anys 2000-2001.
Membre de l’associació AxA, Arquitectes per l’Arquitectura, des de 2011.

Arquitecte del Servei de Projectes Urbans de l’Ajuntament de Barcelona, de 1981 a 1988.
Membre de les Comissions de Projectes Urbans dels Districtes de l’Eixample i Horta-Guinardó, de 1982 a 1986.
Director de Col·lecció de Mobiliari Urbà de Santa&Cole, Ediciones de Diseño S.L., de 1986 a 1988.
Cap del Servei de Mobiliari Urbà de l’Ajuntament de Barcelona, de 1988 a 1992.
Membre del Consell Rector de l’Institut Municipal de Disminuïts, de 1988 a 1992.
Vocal de la Comissió d’Assessorament de Disseny Urbà de les Àrees Olímpiques de Barcelona, de 1986 a 1992.
Vocal de la Comissió Tècnica de Supressió de Barreres Arquitectòniques de la Federación Española de Municipios y Provincias, 1988 a 1992.
Arquitecte Conservador del Pavelló Mies van der Rohe de Barcelona, de 1999 a 2015.

Professor Associat del Departament de Projectes Arquitectònics de l’UPC, a la càtedra de Projectes III a l’ETSAV, de 1993 a 1996, i a la càtedra de Projectes VII-VIII de l’ETSAB, des de 1996.
Professor del Màster en Projectació Urbanística “El centre reinventat: exploracions projectuals per a un nou centre urbà”, de la Fundació Politècnica de Catalunya de l’UPC, l’any 1996.
Professor del Curs de Postgrau “L’Espai Urbà. Criteris de Disseny” organitzat pel Departament de Projectes Arquitectònics de l’UPC, 1993.
Professor del Curs d’Especialització “Arquitectura i Mobiliari”, organitzat pel Departament de Projectes Arquitectònics de l’UPC i l’Escola Eina, l’any 1993.
Coordinador del Màster de Disseny de Mobiliari Urbà, organitzat per l’Escola Elisava i la Universitat de Barcelona, curs 1992-93.
Professor contractat a l’Escola Elisava, de Disseny de Mobiliari Urbà, de 1988 a 1994.


Ramiro Chiriotti

Ramiro Chiriotti  acaba els seus estudis d’arquitectura l’any 2014 des de llavors funda juntament amb Màrius Quintana i Robert Bagó.

En els projectes i propostes que desenevolupa abraça l’arquitectura i l’urbanisme des d’una òptica holística que posa les persones i les seves problemàtiques al centre del debat. L’interès per allò col.lectiu, les problemàtiques socials, i la lluita per salvar les desigualtats  mitjançant l’arquitectura en qualsevol de les seves formes fonamenten les seves línies de treball i recerca.

Universitat Politècnica de Barcelona, ETSAB 2014
École Polytechnique Féderal de Lausanne,EPFL-ENAC 2013
Becari al “Departamentd ’Urbanisme I Ordenació del Territori (DUOT) a l’ETSAB” 2010 - 2012
Becari al Departament d’expressió gràfica à l’ETSAB 2011 –2012


Robert Bagó

Robert Bagó acaba els seus estudis d’arquitectura l’any 2005, i ja des dels inicis es posa a treballar com a arquitecte autònom en projectes personals d'edificació i també com a arquitecte projectista per a d'altres.

Arquitecte projectista d'edificació en despatxos d'arquitectura des del 2006.
Arquitecte adjunt del departament de disseny de Paviments Mata en la seva divisió de prefabricats de formigó.

L’any 2014, conjuntament amb els arquitectes Màrius Quintana i Ramiro Chiriotti, creen el COL.LECTIU BRUSI, un espai amb interès especial per l’arquitectura i l’urbanisme, i el debat sobre les problemàtiques socials i col·lectives.

Arquitecte superior per l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona l’any 2005.
Arquitecte col·legiat 49084-9 pel Col·legi d’Arquitectes de Catalunya des del 2006.